Translate webbpage

Driftstörningar och felanmälan

21 vattentäkter, 284 mil vatten- och avloppsledningar och 46 avloppsrenings-anläggningar kräver ständig tillsyn för att fungera. Vi utför både planerat underhåll och akuta arbeten. Det leder ibland till kortare och längre leveransavbrott, tryckförändringar, missfärgat vatten och begränsad framkomlighet.

 

Informationen uppdateras regelbundet måndag-fredag, klockan 07.00-16.00. Efter klockan 16.00 och under helger, kontakta vår felanmälan för information på telefon 060-19 20 70.

Pågående och planerade driftstörningar

För närvarande har vi inga driftstörningar.


Arkiv, driftstörningarSenast ändrad: 2014-01-30 10:49

Anmäl driftstörning

Fel på vatten- eller avloppsledningsnätet: Ring oss på 060-19 20 70. Dygnet runt.